معاون وزير ارتباطات :

مشاور خارجي پروژه اپراتور سوم هفته آينده مشخص مي شود

موبنا- معاون آموزش ، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات گفت که مشاور خارجي پروژه اپراتور سوم از ميان چهار گزينه طي هفته آينده انتخاب و معرفي مي شود.

“کمال محامدپور” در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت:در زمان حاضر مجري برگزاري پروژه اپراتور سوم، در حال بررسي پيشنهادهاي ارائه شده در اين خصوص است و طبق برنامه زمان بندي بايد طي ده روز آينده مشاور خارجي را معرفي کند.
وي گفت:اين مدت زمان در جلسه شوراي راهبردي وزارت ارتباطات تعيين شده و مجري موظف است ظرف اين مدت مشاور را انتخاب کند.
محامدپور با بيان اين که چهار شرکت خارجي از کشورهاي اروپايي و آسيايي گزينه انتخاب مشاور براي اين پروژه هستند، يادآور شد: اسناد  مزايده نيز پس از انتخاب مشاور خارجي پروژه ، اواخر ماه جاري منتشر خواهد شد.
معاون وزير ارتباطات اظهار اميدواري کرد که طبق برنامه زمان بندي مزايده اپراتور سوم تلفن همراه کشور اول شهريورماه انجام شود.
کميسيون تنظيم مقررات در چهل و سومين جلسه خود اسناد برگزاري مزايده اپراتور سوم تلفن همراه را تاييد نهايي کرد و اين اسناد به سازمان تنظيم مقررات ارائه شد تا به به مجري برگزاري اين مزايده ابلاغ شود.
در اسناد مزايده اپراتور سوم ، حق‌الامتياز اوليه برنده اين مزايده 300 ميليون يورو درنظر گرفته شده است.
سهم اپراتور سوم از بازار تلفن همراه ايران طي 15 سال، 15 ميليون مشترک خواهد بود و اين اپراتور قرار است خدمات مبتني بر نسل سوم شبکه هاي مخابراتي را ارائه کند.
هم اکنون اپراتورهاي مطرح مخابراتي از 15 کشور جهان تمايل خود را براي حضور در مزايده اپراتور سوم اعلام کرده اند.
بنابر اعلام مقامات وزارت ارتباطات، برخي کشورهاي حوزه خليج فارس، روسيه، هند، اندونزي، چين، انگلستان، مالزي و کره براي حضور در مزايده اپراتور سوم نسبت به ساير کشور ها فعال تر هستند.
پيش از اين نيز گفته شده بود كه برنده مزايده اپراتور سوم مي تواند مهرماه سال جاري  فعاليت خود را آغاز كند.
128/ 14