سود هر سهم مخابرات در سال جاري 175 ريال پيش بيني شد

موبنا – به گفته مدير عامل شرکت مخابرات، ارزش سود هر سهم مخابرات در سال 87 ، 175 ريال پيش بيني شده است که هنوز به تاييد سازمان حسابرسي نرسيده است.

” صابر فيضي ” در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت:  شرکت مخابرات  درتعيين  قيمت هر سهم مخابرات  دخالتي ندارد.
وي سرمايه  اين شرکت را  بيش از 45 هزار  ميليار ريال  دانست و گفت:  تعداد سهام شرکت مخابرات مشخص است و  از تقسيم  کل سرمايه شرکت مخابرا ت بر يکهزار ريال  تعداد سهام  اين شرکت مشخص مي شود.
اين مقام مسوول فعاليت هاي شرکت مخابرات را  براي  ورود به بورس پايان يافته دانست و گفت: در حال حاضر سازمان بورس  منتظر اعلام  تاييد گزارش  سازمان حسابرسي در خصوص افزايش سرمايه مخابرات و نيز پيش بيني سود سال 87 است.
فيضي گفت: اطلاعات ارسال شده  مخابرات به سازمان حسابرسي کامل بوده و مورد تاييد اين سازمان قرار  گرفته است.
 اين در حالي است که برخي از کارشناسان پيش بيني کردند که ارزش  هر سهم مخابرات  بين 2هزار تا سه هزار ريال باشد.
نام شركت مخابرات ايران براساس مصوبه هيات پذيرش اوراق بهادار، از بيست و نهم تيرماه به عنوان چهارصد و چهل و هفتمين شركت ، در فهرست نرخ هاي تابلوي اصلي بازار اول بورس تهران درج شده است.
117/ 14