تعداد کاربران چين از مرز 600 ميليون نفر گذشت

موبنا-وزارت ارتباطات چين اعلام کرد که تعداد کاربران تلفن همراه در اين کشور پرجمعيت تا پايان ژوئن 2008 ميلادي به 601 ميليون نفر رسيد.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “پي سي وورد”، وزارت ارتباطات چين در اين گزارش افزود : در ماه ژوئن 63/8 ميليون کاربر جديد به تعداد کاربران اين کشور افزوده شده است.
اين آمار نشان مي دهد که چين و هند از نظر افزايش ماهانه تعداد کاربران رقابت شانه به شانه اي با يکديگر دارند.
در ماه مي 62/8 ميليون کاربر جديد به تعداد کاربران هند افزوده شد و در حال حاضر تعداد کل کاربران هند 9/277 ميليون نفر است.
افزايش تعداد کاربران چين از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است بطوري که در فوريه 2006 تعداد کاربران چين 400 ميليون نفر بوده و با گذشت 16 ماه ، تا پايان ژوئن 2007 به 500 ميليون کاربر رسيده است و اکنون با گذشت 12 ماه از مرز 600 ميليون نفر گذشته است.
چاينا موبايل، بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه چين در ماه ژوئن 6/7 ميليون نفر به تعداد کاربران خود افزوده است و تعداد مشترکين آن در حال حاضر 6/414 ميليون نفر رسيده است.
112 / 14