ارايه پلتفورم GSM با استفاده از انرژي خورشيدي درهند

موبنا-VNL فروشنده تجهيزات ارتباطي هند اعلام کرد که طرح آزمايشي پلتفورم شبکه GSM با استفاده ازانرژي خورشيدي را در هند ارايه داده است.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”، VNLدرگزارش خود آورده است بر خلاف شبکه ها ي معمول که به انرژي سه هزار وات براي کار نياز دارند، اين شبکه تنها به 50تا 120وات انرژي براي فعاليت نياز دارد.
در ادامه اين گزارش آمده است :اين شبکه قادر است بعد از شارژحدود 72ساعت  کار کند واين سيستم همچنين داراي مرکز سوئيچ تلفن همراه براي نواحي روستايي MSC و مرکز کنترل ايستگاه پايه است.
“لوک توماس”يکي از آگاهان در اين زمينه گفت،بر اساس اين گزارش بازار ارتباطات تلفن همراه هند از نظر رشد دومين بازار جهان به شمار مي آيد بطوري که بازار تلفن همراه در برخي مناطق شهري اين کشور به حد اشباع رسيده است.
وي خاطر نشان کرد VNLبا ارايه اين سيستم مناطق  و فرصت هاي تجاري جديدي را براي جذب کاربر در اختيار اپراتورهاي اين کشور قرار داده است.
 وي در ادامه خاطر نشان کرد: بر اسا س آمارهاي منتشر شده ساليانه حدود 2ميليارد ليتر سوخت ديزلي براي فعاليت اپراتورهاي اين کشور مصرف مي شود.
“آنيل اج”مدير عامل VNL گفت :اپراتورهاي تلفن همراه و سازندگان تجهيزات ارتباطي از ارايه سرويس هاي ارتباطي به روش معمول به مناطق حاشيه و روستايي طفره مي روند زيرا  انتقال فناوري از اين طريق را بسيار سخت و بدون دوام مي دانند.
وي تراکم پايين ،وجود راههاي صعب العبور،کمبود انرژي،کمبود زيربنا وکسب درامد پايين کاربران در اين مناطق را از جمله دلايل ديگر اپراتورها براي عدم انتقال انرژي به مناطق روستايي و حاشيه اعلام کرد  و افزود:ارايه روش نوين فوق اکثريت اين مشکلات را رفع خواهد کرد.
 VNL در سال 1994ميلادي در هند تاسيس شد.
134/14