يک کارشناس :

سياست هاي توليد گوشي تلفن همراه منطقي نيست

موبنا – معاون سابق وزارت بازرگاني، سياست گذاري غير منطقي و نادرست در زمينه توليد و تعرفه را يکي از مشکلات اصلي بازار و ساخت گوشي تلفن همراه کشور اعلام کرد.

“حسن يونس سينکي” در گفت و گو با موبنا گفت : به طور کلي تعرفه ابزار حمايتي براي دفاع از توليد کالا در داخل کشور است که متاسفانه تصميمات اشتباه و غير منطقي و افزايش تعرفه باعث بروز مشکلات در خصوص برخي از کالاها از جمله گوشي تلفن همراه شده است.
وي افزود : از سال 85 که تعرفه گوشي تلفن همراه از 16 در صد به 60 در صد افزايش پيدا کرد، 6ميليون گوشي وارد کشور شد که از اين تعداد فقط  يک ميليون گوشي توسط واردکنندگان قانوني و بقيه بصورت قاچاق وارد شده است.
به گفته معاونت سابق وزارت بازرگاني ،  زماني که تعرفه گوشي تلفن همراه به 60درصد رسيد، قيمت آن در بازار با افزايش 50 درصدي مواجه شد که اين امر بيانگر نادرست بودن سياست هاي مراکز ذيربط بوده است.
وي در خصوص توليد گوشي تلفن همراه گفت : در دنيا کنوني که در هر 3 دقيقه يک گوشي تلفن همراه با کامل ترين امکانات و کيفيت به بازار عرضه مي شود فکر توليد گوشي در ايران کاملا منتفي است .
سينکي به فعاليت هاي مختلفي که درخصوص توليد گوشي تلفن همراه در کشور صورت مي گيرد، اشاره کرد و مدعي شد : هزينه هايي که در اين زمينه صرف شده است نتيجه اي جز هدر دادن بودجه و سرمايه هاي  کشور دربر نداشته است.
 /b 14