ثبات قيمت سيم کارت در آخرين روز هفته جاري

موبنا-فروشندگان بازار تهران امروز ، سيم کارت هاي همراه اول، تاليا و ايرانسل را بدون تغيير و نوسان قيمت فروختند.

به گزارش خبرنگار موبنا ، واگذاري به روز سيم کارت هاي همراه  همراه اول باعث شده تا ميزان خريد و فروش سيم کارت هاي موجود در بازار کاهش يابد و اين امر بنوبه خود ثبات قيمت اين کالاي ارتباطي را در پي داشته است.
 در زمان حاضر قيمت سيم کارت هاي موجود در بازار را به شرح زير است:
سيم کارت کارکرده کد “1” تا سقف پنج ميليون و 850 هزار ريال،   و سيم کارت صفر کدهاي “2” و”3″ به بهاي پنج ميليون و 750 هزار ريال و پنج ميليون و 150 هزار ريال به فروش مي رود.
در همين حال سيم کارت کارکرده کدهاي “2” و “3” به ترتيب به بهاي چهار ميليون و 400هزار ريال و سه ميليون و 400 هزار ريال فروخته مي شود.
همچنين سيم کارت هاي صفر کدهاي “4”،”5″،”6″،”7″ و” 8″ به ترتيب با قيمت سه ميليون و 650 هزار ريال، سه ميليون و 550 هزار ريال،سه ميليون و 350 هزار ريال، سه ميليون و 300 هزار ريال و سه ميليون ريال معامله مي شوند.
سيم کارت کارکرده کدهاي فوق نيز با بهاي دو ميليون و 700 هزار ريال، دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 500 هزار ريال، دو ميليون و 500 هزار ريال و دو ميليون و 350هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيم کارت اعتباري همراه اول نيز تا سقف 350 هزار ريال به فروش مي رسد.
سيم کارت هاي دائمي و اعتباري ايرانسل نيز به ترتيب به بهاي يک ميليون و 150 هزار ريال و 100 هزار ريال در بازار سيم کارت کشور به فروش مي رسد.
سيم کارت صفر تاليا نيز تا سقف 550 هزار ريال فروخته مي شود.
هم اکنون همراه اول در سراسر کشور نزديک به 27 ميليون مشترک  دارد که از اين تعداد  حدود 10 ميليون کاربر از سيم کارت هاي اعتباري اين اپراتور استفاده مي کنند.
بر اساس آمارهاي غير رسمي، تاليا نزديک به يک ميليون نفر و اپراتور دوم نيز حدود 11 ميليون کاربر دارند.
129/ 14