در فصل دوم امسال

در آمد اپراتور تلنور نروژ 31/5 ميليارد دلار بوده است

موبنا-تلنور اپراتور تلفن همراه نروژ اعلام کرد:درآمد اين شرکت در فصل دوم 2008ميلادي با سه درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به پنج ميليارد و 310ميليون دلار رسيده است.

به گزارش گروه اخبار ارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،بر اساس اين گزارش تلنور در طي فصل دوم سال 2008 ميلادي حدود 6ميليون کاربر جديد به شبکه خود اضافه کرده است بطوري که  تعداد کاربران اين اپراتور تا پايان فصل دوم به 153ميليون نفر رسيد .
“جان فردريک بکساز”مدير عامل تلنور با بيان اين که فصل  اول نيز درآمد اين اپراتوربا رشد همراه بود افزود: اين روند به فصل دوم نيزکشيده شد که باعث ايجاد ثبات در سود ناخالص اپراتور شد.
تعداد کاربران تلفن همراه در نروژ بيش از چهار ميليون نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 106درصد اعلام شده است.
نروژ دو اپراتور تلفن همراه دارد که تلنور جايگاه اول را به خود اختصاص داده است.
134/14