جزئيات مبلغ ثبت‌نام سيم‌كارت‌هاي دايمي همراه اول تشريح شد

ايسنا- ريز مبالغ ثبت‌نام سيم‌كارت‌هاي دايمي همراه اول از ابتدا تاكنون اعلام شد

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، روابط عمومي شركت ارتباطات سيار ايران به‌دليل سوالات بسيار مشتركان در خصوص جزييات مبلغ ثبت‌نام سيم كارت دايمي، اطلاعات كاملي از مقدار وديعه، هزينه نصب، ماليات و ساير موارد ارايه كرد.
طبق اطلاعات منتشر شده در سال‌هاي ابتدايي يعني تا سال 1375 مبلغ 290 هزار تومان به‌عنوان وديعه، 10 هزار تومان به‌عنوان هزينه نصب، 150 هزار تومان به‌عنوان ماليات و مبلغ 150 هزار تومان به‌عنوان قيمت گوشي تلفن از متقاضيان اخذ مي‌شد كه در مجموع اين موارد به 600 هزار تومان مي رسيد.
در سال‌هاي 1376 تا 1379 مبلغ 290 هزار تومان بعنوان وديعه، 100 هزار تومان بعنوان هزينه نصب، 50 هزار تومان به توسعه مخابرات روستايي و 150 هزار تومان به ماليات اختصاص داشت كه در مجموعه هزينه ثبت نام يك سيم‌كارت500 هزار تومان بود.
مبلغ وديعه در سال 1381 به 283 هزار و 200 تومان و ماليات به 96 هزار و 800 تومان كاهش يافت و مجموعه مبلغ ثبت‌نام به 4400 هزار تومان رسيد. در سال 1382 مبلغ وديعه اندكي افزايش يافت و به 292 هزار تومان رسيد و از طرف ديگر مبلغ ماليات به88 هزار تومان كاهش يافت، ولي در مجموع تغييري در قيمت نهايي ايجاد نشد.
قيمت ثبت نام در سال 1384 به 360 هزار تومان رسيد كه مبلغ 228 هزار تومان به‌عنوان وديعه و 72 هزار تومان به‌عنوان ماليات در نظر گرفته شده بود. در اين سالها هزينه نصب 10 هزار تومان و مبلغ توسعه مخابرات روستايي 50 هزار تومان بوده است.
از سال 1385 تا كنون كه مبلغ ثبت نام سيم كارت دايمي به 288 هزار تومان رسيده است، از اين مبلغ150 هزار تومان به‌عنوان وديعه، 40 هزار تومان به‌عنوان توسعه مخابرات روستايي و همين مقدار به‌عنوان هزينه نصب و مبلغ 57 هزار تومان به‌عنوان ماليات در نظر گرفته شده است.
در پايان اين گزارش با اشاره به سيم‌كارت‌هاي دائمي جديد، موسوم به سيم‌كارت‌هاي 150 هزار توماني آمده است: هزينه اتصال به شبكه در اين سيم‌كارت‌ها 120 هزار تومان و مابقي ماليات محسوب مي‌شود.
بنا بر اعلام سيم‌كارت‌هاي 150 هزار توماني همراه اول وديعه ندارند و مشتركان جهت استفاده بيش از 20 هزار تومان از سيم كارت خود، بايد سپرده گذاري كنند.