صداي عدالت :

انتقاد يک مشترک

روزنامه صداي عدالت در شماره امروز خود انتقاد يک مشترک را در خصوص افزايش دو برابر تعرفه ارسال پيامک لاتين منتشر کرده است .