دنياي اقتصاد :

پيامک ، گران ترين و درآمد زاترين خدمات مخابرات

روزنامه دنياي اقتصاد در شماره امروز خود گزارشي با عنوان " پيامک ، گران ترين و درآمد زاترين خدمات مخابرات " را به قلم مريم عسگري منتشر کرده که دراين مطلب به بررسي وضعيت پيامک در کشور از جمله افزايش قيمت پيامک ، کاربري آن در ميان مشترکان ، مشکلات نرم افزار پيام رسان فارسي و بررسي مشکلات تعرفه پيامک در مجلس پرداخته شده است .