فناوران

اعلام آمادگي شرکت ZTE چين براي توليد تجهيزات مخابراتي در ايران

روزنامه فناوران در شماره امروز خود گفت و گويي با مدير کل روابط عمومي شرکت سهامي مخابرات ايران انجام داده که در اين مطلب آمده است شرکت ZTE براي ايجاد مراکز R&D قرارداد آموزشي خود و همچنين توليد برخي از تجهيزات مخابراتي در ايران با همکاري شرکت هاي ايراني اعلام آمادگي کرده است .