خراسان :

انتقاد يک مشترک

روزنامه خراسان در شماره امروز خود انتقاد يک مشترک را در خصوص عدم فعال سازي سرويس جي . پي . آر . اس سيم کارت هاي ايرانسل در روزهاي هفته به جز چهار شنبه و پنجشنبه درج کرده است .