سرمايه :

سلامتي فداي تکنولوژي

روزنامه سرمايه در شماره امروز خود گزارشي با عنوان " سلامتي فداي تکنولوژي " را به قلم آمنه موسوي منتشر کرده که دراين مطلب به بحث مشکلات بي پايان آنتن هاي BTS و سلامتي انسان ها ، BTS و اختلال در خطوط تلفن همراه و BTS و از بين رفتن منظر شهري اشاره شده است .