جرائم تلفن همراه توسط شوراي حل اختلاف جرايم اينترنتي بررسي مي شود

شرکت مخابرات ايران- عضو اصلي شوراي حل اختلاف ويژه جرايم اينترنتي از بررسي جرايم تلفن همراهي که در فضاي سايبر صورت مي گيرد توسط اين شورا خبر داد.

 باقر افخمي – عضو شوراي حل اختلاف اظهار داشت : دادگاه هاي جرايم رايانه اي شکل ماهوي تخلفاتي را که در فضاي سايبر صورت مي گيرد بررسي مي کنند. وي افزود : اگر تخلفات تلفن همراه در فضاي سايبر صورت گيرد و رسيدگي به آن از جنبه تخصصي براي قاضي محرز نباشد ، اين تخلفات در شوراي حل اختلاف اينترنتي مورد بررسي قرار مي گيرد.