درصورت انجام تست نهايي ؛

رومينگ بين الملل همراه اول با 30 اپراتور جديد برقرار مي شود

موبنا- مدير کل دفترروابط بين اپراتورهاي شرکت ارتباطات سيار گفت: همراه اول درصدد برقراري ارتباط رومينگ بين الملل با 30 اپراتورخارجي جديد است.

عباس لطفعليان در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: در حال  حاضر همراه اول در حال تست اين اپراتورهاي تلفن همراه  جديد  در کشورهاي مختلف است.
وي ادامه داد: چنانچه تست اين اپراتورها نهايي و با  موفقيت  صورت گيرد   همراه اول  با آنها  قرار داد منعقد مي کند.
اين مقام مسئول  خاطر نشان کرد: در حال حاضراپراتور Indosat   اندونزي  آخرين اپراتور ي است که شرکت ارتباطات سيار با آن قرار داد رومينگ بين الملل  منعقد کرده است.  
گفتني است اين اپراتور دومين شرکت بزرگ مخابراتي اندونزي بوده  که بيش از 20 ميليون مشترک دارد. 
همراه اول در حال حاضر  همراه اول با 230 اپراتور بين المللي قراردار رومينگ منعقد کرده  که  هر اپراتور داراي تعرفه متفاوتي است.
117/13