شمار کاربران کلبميا به بيش از 47/35 ميليون نفر رسيد

موبنا-شمار کاربران تلفن همراه کلمبيا در پايان فصل دوم سال 2008 ميلادي (10تير) به به 47/35 ميليون نفر رسيد که اين رقم نسبت به فصل اول 4/6 درصد افرايش داشته است.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از سايت ايزي هورس، تعداد کاربران کلمبيا در فصل اول سال جاري ميلادي 60/33 ميليون نفر بوده است.
شرکت کلمبيايي Comcel يکي از نمايندگي هاي آمريکان موويل مکزيک (AMX) با 72/22 ميليون مشترک بيشترين سهم بازار تلفن همراه کلمبيا را در اختيسار دارد، اين درحالي است که تعداد مشترکان اين شرکت تا پايان ماه مارس 46/22 ميليون نفر گزارش شده است.
 تلفونيکاي اسپانيا که در اين کشور نيز نمايندگي دارد، گزارش داده که شمار مشترکانش تا پايان فصل دوم امسال به 36/9 ميليون نفر رسيده در حالي که اين رقم  تا پايان ماه مارس 75/8 ميليون نفر بوده است.
  MICC  با 66/3 ميليون مشترک رتبه سوم را در کليميا دارد و سهم آن در بازار تلفن همراه اين کشور تا پايان ماه مارس 10 درصد بوده  و تعداد مشترکان اين اپراتوري تا پايان ماه ژوئن 11 درصد بيش از همين زمان در سال گذشته گزارش شده است.
بر اساس اين گزارش، تعداد کاربران کلمبيا درسال  2007 نسبت حدود 17 درصد ، در سال 2006 حدود 27 درصد و در سال 2005بيش از 100 درصد رشد داشته است.
کلمبيا با يک ميليون و 138هزار و 910 کيلومتر مربع مساحت و بيش از 41 ميليون نفر جمعيت در آمريکاي جنوبي واقع شده و پايتخت آن بوگوتا است.
135/14