رييس كنسرسيوم توليد تجهيزات ارتباطات سيار:

تعداد 100 سايت تا آخر مردادماه در شهرهاي جنوبي نصب مي‌شود

ايسنا-طبق قرارداد توليد شش ميليون تجهيزات شركت ارتباطات سيار بايد تعداد 100 سايت توسط كنسرسيوم مربوطه تا آخر مردادماه در شهرهاي جنوبي نصب شود كه در حال حاضر كار نصب حدود 19 سايت به اتمام رسيده است.

منصور كبيري رهني – رييس كنسرسيوم توليد شش ميليون تجهيزات شركت ارتباطات سيار – در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد:‌ توليدات داخلي كه در شهرهاي جنوبي به شركت ارتباطات سيار تحويل مي‌دهيم جايگزين شبكه‌هاي خارجي موجود مي‌شود و در واقع توسعه از طريق شبكه‌هاي ما انجام مي‌شود.
كبيري هدف از اين طرح را همخواني سايت‌هاي BTS در هر استان برشمرد و گفت:‌ اين توليدات شامل توليداتي در زمينه‌ي آنتن،‌ راديو، توليدات كنترلي و مواردي از اين قبيل است و ما طبق برنامه‌ي اعلامي ‌شركت ارتباطات سيار و قراردادمان عمل مي‌كنيم و كار در شهرها و در فاز‌هاي مختلف انجام مي‌شود.
رييس كنسرسيوم توليد شش ميليون تجهيزات شركت ارتباطات سيار در ادامه از اتمام مراحل تست تجهيزات راديو 18خبر داد و گفت: بعد از اين مرحله اين تجهيزات براي صدور تاييديه به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال خواهد شد.