ادامه بي رونقي بازار سيم کارت

موبنا- فروشندگان سيم کارت معتقدند که بي رونقي بازار اين کالاي ارتباطي که از چندي پش آغاز شده همچنان ادامه دار است.

“امير حسينيان” در اين باره به خبرنگار موبنا گفت:با به روز رساني واگذاري سيم کارت هاي همراه اول بازار اين کالاي ارتباطي با بي رونقي کامل مواجه شده است.
وي افزود: در پي کاهش خريدوفروش سيم کارت هاي همراه اول و با استمرار اين روند پيش بيني مي شود قيمت سيم کارت هاي موجود در بازار با تعديل قيمت مجدد همراه شود.
اين فروشنده ادامه داد: سيم کارت هاي صفر و کارکرده 0912 نسبت به روزگذشته با نوسان قيمتي روبرو نشد.
در زمان حاضر قيمت سيم کارت هاي موجود در بازار را به شرح زير است:
سيم کارت کارکرده کد “1” تا سقف پنج ميليون و 850 هزار ريال،   و سيم کارت صفر کدهاي “2” و”3″ به بهاي پنج ميليون و 750 هزار ريال و پنج ميليون و 150 هزار ريال به فروش مي رود.
در همين حال سيم کارت کارکرده کدهاي “2” و “3” به ترتيب به بهاي چهار ميليون و 400هزار ريال و سه ميليون و 400 هزار ريال فروخته مي شود.
همچنين سيم کارت هاي صفر کدهاي “4”،”5″،”6″،”7″ و” 8″ به ترتيب با قيمت سه ميليون و 650 هزار ريال، سه ميليون و 550 هزار ريال،سه ميليون و 350 هزار ريال، سه ميليون و 300 هزار ريال و سه ميليون ريال معامله مي شوند.
سيم کارت کارکرده کدهاي فوق نيز با بهاي دو ميليون و 700 هزار ريال، دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 500 هزار ريال، دو ميليون و 500 هزار ريال و دو ميليون و 350هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيم کارت اعتباري همراه اول نيز تا سقف 350 هزار ريال به فروش مي رسد.
هم اکنون همراه اول نزديک به 27 ميليون مشترک در سراسر کشور دارد که از اين آمار در حدود 10 ميليون کاربر از سيم کارت هاي اعتباري اين اپراتور استفاده مي کنند.
129/13