اعتراض گسترده کاربران آمريکا به ماليات هاي بالاي تلفن همراه

موبنا-بالا بودن نرخ ماليات تلفن همراه در آمريکا اعتراضات گسترده ي کاربران را برانگيخته است و اين امر دولت اين کشور را واداشته تا تدابيري در جهت رفع اين مشکل بيانديشند.


به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “اينتوموبايل”،يکي از مقامات دولتي آمريکا در دفاع از کاربران تلفن همراه اعلام کرد: آمريکايي ها براي گاز، برق، غذا و امکانات ديگر به اندازه کافي هزينه هاي گزاف مي پردازند و در نظر گرفتن ماليات هاي سنگين براي تلفن همراه نيز مشکلي به مشکلات آنها افزوده است.
اپراتور آمريکايي وريزون نيز با دفاع از اين نظريه اعلام کرد: کاهش هزينه هاي تلفن همراه و در نظر گرفتن قيمت هاي منطقي براي پيام هاي کوتاه مي تواند استفاده از اين سرويس ها را براي تمام اقشار جامعه امکان پذير سازد.
در پي اين اعتراضات ،دولت آمريکا با تعيين هزينه هاي جديد براي قبوض تلفن همراه در صدد کاهش ماليات موبايل است. 
اين طرح جديد که به صورت آزمايشي تا 5 سال اجرا مي شود.
در حال حاضر تعداد کاربران خطوط تلفن همراه در کل آمريکا حدود 243ميليون نفر و ضريب نفوذ ان 81درصد است.
در اين کشور 18اپراتور تلفن همراه فعال وجود دارد که AT&Tبا بيش از 70ميليون کاربر و ارايه سرويس هايي چونAMPS ,TDMA ,GSM ,GPRS ,EDGE, UMTS و  HSDPA رتبه اول را در بين ديگر رقبايش در اين کشور و رتبه دهم را در جهان دارا مي باشد.
112 / 14