بانک هاي ملي و سپه نيز وجه ثبت نام سيم کارتهاي همراه اول را دريافت مي کنند

موبنا-از اين پس بانک هاي ملي مجهز به سيبا و سپه نيز قبوض ثبت نام سيم کارتهاي دائمي و اعتباري همراه اول را دريافت مي کنند.

به گزارش موبنا روابط عمومي شرکت ارتباطات سيار ايران اعلام کرد: جهت تسهيل ثبت نام سيم کارت هاي همراه اول با تمهيدات بعمل آمده از اين پس متقاضيان مي توانند به غير از بانک هاي ملت و صادرات از طريق دو بانک ملي مجهز به سيبا و سپه در سراسر کشور وجوه خود را پرداخت کنند.
گفتني است هم اکنون ثبت نام حضوري و اينترنتي سيم کارتهاي دائمي و اعتباري همراه اول در سراسر کشور ادامه دارد.
128/13