توسعه دو مركز مخابراتي تهران

موبنا-عمليات كابل برگردان با هدف توسعه در مركز مخابرات پيام نور از تاريخ امروزآغاز مي‌شود.

   به گزارش خبرنگار موبنا به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، با اجراي عمليات مذكور ارتباطي تلفني مشتركان در مركز مخابرات پيام نور با پيش شماره‌هاي 4440 الي 4449، 4460 و 4461 در محدوده خيابان 22 بهمن، شهيد مفتح، شهيد امير ابراهيم، مالك اشتر، 35 متري گلستان، شهيد كاظمي، سردار جنگل و بلوار عدل با مشکل مواجه است
  در مركز مخابات مرحوم نهري با پيش شماره‌هاي 8868 و 8869 در محدوده اتوبان نيايش، خيابان 24، فرهنگ و علامه طباطبايي حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
13/117