توسط کميسيون تنظيم مقررات؛

اسناد مزايده اپراتور سوم تلفن همراه نهايي شد

موبنا- معاون تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات از اتمام بررسي اسناد مزايده اپراتور سوم تلفن همراه در چهل و سومين جلسه کميسيون تنظيم مقررات خبر داد.

لطف الله سبوحي در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: در اين جلسه نظرات کارشناسان اتحاديه جهاني مخابرات (ITU ) پيرامون اسناد برگزاري مزايده اپراتور سوم تلفن همراه اعمال شد و کميسيون تنظيم مقررات در اين خصوص به جمع بندي نهايي رسيد.
وي با بيان اينکه اسناد تصويب شده در کميسيون تنظيم مقررات براي ابلاغ به مجري برگزاري اين پروژه، به سازمان تنظيم مقررات ارائه شده است يادآور شد: انتخاب مشاور خارجي اجراي پروژه اپراتور سوم و اعلام زمان فراخوان آن توسط مجري پروژه صورت مي گيرد.
تعديل حق امتياز اوليه پروژه اپراتور سوم تلفن همراه از جمله مواردي بود که از سوي کارشناسان ITU پيشنهاد داده شد.
طبق اين پيشنهاد،براي ايجاد انگيزه بيش‌تر ورود اپراتورهاي مخابراتي در اين رقابت، حق‌الامتياز اوليه برنده مزايده اپراتور سوم که پيش از اين مبلغ 500 ميليون يورو در نظر گرفته شده بود به 300 ميليون يورو تعديل يافت.
در جلسات گذشته كميسيون تنظيم مقررات نيز الزاماتي براي متقاضيان حضور در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه به تصويب رسيد که بر اساس آن حداقل پنج درصد سهام شخص حقوقي متقاضي ‌بايد به يک اپراتور خارجي با حداقل پنج ميليون مشترك در ساير كشورها متعلق باشد.
در زمان حاضر مسئولان وزارت ارتباطات به منظور انتخاب مشاور خارجي اجراي اين مزايده، مشغول بررسي هاي لازم هستند.
سهم اپراتور سوم از بازار تلفن همراه ايران طي 15 سال، 15 ميليون مشترک درنظرگرفته شده است.
اپراتور سوم تلفن همراه کشور قرار است خدمات مبتني بر نسل سوم شبکه هاي مخابراتي را ارائه کند.
هم اکنون اپراتورهاي مطرح مخابراتي از 15 کشور جهان تمايل خود را براي حضور در مزايده اپراتور سوم اعلام کرده اند.
بنابر اعلام، برخي کشورهاي حوزه خليج فارس، روسيه، هند، اندونزي، چين، انگلستان، مالزي و کره براي حضور در مزايده اپراتور سوم نسبت به ساير کشور ها فعال تر هستند.
مقامات وزارت ارتباطات اعلام فراخوان مزايده اپراتور سوم تلفن همراه را تابستان جاري وعده داده اند.
پيش از اين نيز گفته شده بود كه برنده مزايده اپراتور سوم مهرماه سال آينده مي تواند فعاليت خود را آغاز كند.
128/13