توسعه در مركز مخابرات پيام نور و مرحوم نهري تهران

فارس- عمليات كابل برگردان با هدف توسعه در مركز مخابرات پيام نور از تاريخ دوم مرداد ماه آغاز مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، با اجراي عمليات مذكور ارتباطي تلفني مشتركين در مركز مخابرات پيام نور با پيش شماره‌هاي 4440 الي 4449، 4460 و 4461 در محدوده خيابان 22 بهمن، شهيد مفتح، شهيد امير ابراهيم، مالك اشتر، 35 متري گلستان، شهيد كاظمي، سردار جنگل و بلوار عدل و در مركز مخابات مرحوم نهري با پيش شماره‌هاي 8868 و 8869 در محدوده اتوبان نيايش، خيابان 24، فرهنگ و علامه طباطبايي حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.