جزئيات مبلغ ثبت‌نام سيم‌كارت‌هاي دائمي همراه اول اعلام شد

فارس- ريز مبالغ ثبت‌نام سيم‌كارت‌هاي دائمي همراه اول از ابتدا تاكنون اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شركت ارتباطات سيار ايران بدليل سئولات بسيار مشتركان در خصوص جزئيات مبلغ ثبت‌نام سيم‌كارت‌ دائمي، اطلاعات كاملي از مقدار وديعه، هزينه نصب، ماليات و ساير موارد ارائه كرد.
طبق اطلاعات منتشر شده در سال‌هاي ابتدايي يعني تا سال 1375 مبلغ 290 هزار تومان به عنوان وديعه، 10 هزار تومان به عنوان هزينه نصب، 150 هزار تومان به عنوان ماليات و مبلغ 150 هزار تومان به عنوان قيمت گوشي تلفن از متقاضيان اخذ مي‌شد كه در مجموع اين موارد به 600 هزار تومان مي‌رسيد.
در سالهاي 1376 تا 1379 مبلغ 290 هزار تومان به عنوان وديعه، 100 هزار تومان به عنوان هزينه نصب، 50 هزار تومان به توسعه مخابرات روستايي و 150 هزار تومان به ماليات اختصاص داشت كه در مجموعه هزينه ثبت نام يك سيم‌كارت 500 هزار تومان بود.
در سال 1381 مبلغ وديعه به 283 هزار و 200 تومان و ماليات به 96 هزار و 800 تومان كاهش يافت و مجموعه مبلغ ثبت‌نام به 4400 هزار تومان است.
در سال 1382 مبلغ وديعه اندكي افزايش يافت و به 292 هزار تومان رسيد و از طرف ديگر مبلغ ماليات به 88 هزار تومان كاهش يافت، ولي در مجموع تغييري در قيمت نهايي ايجاد نشد. در سال 1384 قيمت ثبت‌نام به 360 هزار تومان رسيد كه مبلغ 228 هزار تومان به عنوان وديعه و 72 هزار تومان به عنوان ماليات در نظر گرفته شده بود. در اين سالها هزينه نصب 10 هزار تومان و مبلغ توسعه مخابرات روستايي 50 هزار تومان بوده است.
اما از سال 1385 تاكنون كه مبلغ ثبت نام سيم‌كارت دائمي به 288 هزار تومان رسيده است، از اين مبلغ150 هزار تومان به عنوان وديعه، 40 هزار تومان به عنوان به عنوان توسعه مخابرات روستايي و همين‌ مقدار به عنوان هزينه نصب و مبلغ 57 هزار تومان به عنوان ماليات در نظر گرفته شده است.
در پايان اين گزارش با اشاره به سيم‌كارتهاي دائمي جديد، موسوم به سيم كارت‌هاي 150 هزار توماني آمده است هزينه اتصال به شبكه در اين سيم كارت‌ها 120 هزار تومان و مابقي ماليات محسوب مي‌شود.
گفتني است، سيم‌كارتهاي 150 هزار توماني همراه اول وديعه ندارند و مشتركان جهت استفاده بيش از 20 هزار تومان از سيم‌كارت خود، بايد سپرده‌گذاري كنند