حاشیه های مجمع عمومی سالیانه‌ی شرکت مخابرات ایران

موبنا- مجمع عمومی سالیانه‌ی شرکت مخابرات ایران در حالی صبح امروز برگزار شد که با حاشیه‌های فراوانی روبرو بود.

به گزارش خبرنگار موبنا، مجمع عمومی سالیانه‌ی شرکت مخابرات ایران در حالی امروز برگزار شد که این نشست که چند روز پس از برکناری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برگزار شد در غیاب نماینده دولت و سهام عدالت تشکیل شد.
نرخ سود شرکت مخابرات برای سهام‌داران ، تصرف دانشکده مخابرات توسط دولت و موضوع اینترکانکشن بین ایرانسل و مجموعه مخابرات که مورد اعتراض سهام‌داران قرار گرفت از جمله حاشیه های این مجمع بودند.
پاداش هیات مدیره مخابرات نیز به طور سالانه 500 میلیون ریال تعیین شد و براین نکته تاکید شد که این مبلغ به افراد حقیقی واگذار نشده و به شخصیت‌های حقوقی تعلق می‌گیرد
همچنین در این مجمع مقرر شد که شرکت توسعه ارتباط مقیم به عنوان سهام‌دار عمده شرکت مخابرات ایران در سال جاری سود خود را دریافت نکرده و این مبلغ را سرمایه گذاری کند.
همچنین سود سهام این شرکت مبلغ 400 ریال تعیین شد که این موضوع موجبات اعتراض سهام‌داران را فراهم کرد و واکنش‌های مختلفی به دنبال داشت.
همچنین زمان پرداخت سود سهام داران این شرکت تیرماه سال جاری اعلام شد و از سهام‌داران خواسته شد که 50 درصد سود خود را دریافت کرده و مابقی آن را برای سرمایه‌گذاری باقی بگذارند که البته این نکته هم تذکر داده شد که اجرای این پیشنهاد حالت اختیاری دارد.
129/