فناوران :

آرامش پس از توفان

روزنامه فناوران در شماره امروز خود گزارشي با عنوان " آرامش پس از توفان " را منتشر کرده که دراين مطلب به بحث ابلاغ تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و تعديل بازار اشاره شده است .