از سوی ریاست مجمع عمومی مخابرات مطرح شد؛

دلیل برکناری مدیرعامل مخابرات مشخص شد

موبنا- ریاست مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام، دلیل برکناری مدیرعامل مخابرات را عملکرد فردی ایشان دانست و گفت: عملکرد ایشان بود که نهایتاً منجر به تصمیم هیئت مدیره برای برکناریشان از پست مدیرعاملی شد و ما هم باید بدانیم که عملکرد هر فردی تابع ارزیابی‌ها است.

به گزارش خبرنگار موبنا، دلیل برکناری یکباره مدیرعامل مخابرات درحالی مطرح شد که نمایندگان دولت، مجمع صاحبان سهام مخابرات را تحریم کردند.

مدرس خیابانی یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران بود که در پاسخ به دلیل برکناری مدیرعامل مخابرات آن هم یک هفته پیش از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام، گفت: عملکرد ایشان بود که نهایتاً منجر به تصمیم هیئت مدیره برای برکناریشان از پست مدیرعاملی شد و ما هم باید بدانیم که عملکرد هر فردی تابع ارزیابی‌ها است.

به گزارش خبرنگار موبنا، هفته گذشته و پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران طی اقدامی کاظم ابراهیمی صدرآبادی از مدیرعاملی این شرکت کنار گذاشته شد تا مجمع عمومی صاحبان سهام بدون حضور مدیرعامل برگزار شود.

در مجمع مخابرات که صبح امروز (پنج شنبه 24 اردیبهشت ماه) با مشارکت 55 درصدی صاحبان سهام برگزار شد پیام دیگری نیز با خود به دنبال داشت؛ نمایندگان سهام عدالت و دولت که مجموعاً 40 درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را در دست دارند در راستای اعتراض به برکناری مدیرعامل این شرکت در مجمع عمومی سالیانه حاضر نشدند و به عبارتی دولت مخابرات را تحریم کرد.

هفته گذشته به یکباره شاهد کناره‌گیری مدیرعامل این شرکت از سمت خود بودیم که دلایل آن تا مجمع امروز مطرح نشده بود.

نمایندگان دولت نیز از آن جهت که با ابراهیمی روابط خوب و حسنه‌ای داشتند حاضر نشدند که در مجمع مخابرات حضور یابند.

129/