همکاري تلنت با “تامسلينک پروژکت”براي بهينه سازي ارتباطات ريلي

موبنا-شرکت تلنت انگلستان در گزارشي اعلام کرد که در قراردادي چند ميليون پوندي ارتباط مخابراتي شبکه راه آهن تامسلينک پروژکت را بهينه سازي مي کند.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،بر اساس اين پروژه حمل و نقل ريلي قطارها در داخل لندن بهينه سازي خواهد شد و بر اساس اين قرارداد تلنت موظف به طراحي ،نصب و کارگذاري سيستم ها ي ارتباطي به روز شده و شبکه کابلي پروژکت است.
هدف از اجراي اين طرح افزايش سفرو همچنين تامين امکانات لازم براي رفاه حال کاربران در هنگام برگزاري المپيک سال 2012ميلادي عنوان شد.
در اين طرح قرار است 12قطاربا 50درصد حجم اضافي مجهز به اين سرويس شوند و بر اساس اين طرح پروژکت در نظر دارد 200درصد به تعداد قطارهاي خود  در قلب لندن بيافزايد.
مدرنيزه کردن ايستگاه ها براي حرکت قطارها ي جديد و بهينه سازي سرويس هاي ارتباطي موجود به منظور استفاده از سيگنال ها ي سيستم ها ي جديد از جمله کاربردهاي اجراي اين طرح است.
دراين طرح همچنين قرار است امکانات ارتباطي جديد براي کارامد کردن سرويس هاي اضطراري و عملکرد کارمندان ، سيستم هاي راديويي تونل و همگرا کردن شبکه هاي داده کابلي و فيبر نوري ارايه شود.
تامسلينک داراي50ايستگاه درسيستم هاي ريلي بريتانيا است که در مجموع حدود 225کيلومتر طول دارد.
شرکت تهيه کننده سيستم هاي راديويي،ارتباطي و اينترنتي تلنت  در سال 2005 ميلادي تاسيس شد و در حال حاضر سرويس هاي خود را در کشورهاي انگليس و المان ارايه مي کند.
134/14