7 آنتن bts در کرمان راه اندازي شد

موبنا- به منظور توسعه شبكه تلفن همراه كشور 7 دستگاه آنتن تلفن همراه در روستاهاي کرمان راه اندازي شد.

به گزارش خبرنگار موبنا  اين  آنتن ها  دره در رفسنجان ، شهرك مطهري كرمان ، بهداري كهنوج ، تپه هشوئي زرند، فني حرفه اي جيرفت ، چاه حاجي كهنوج ، بيمارستان مرادي رفسنجان واقع دراين  استان نصب و راه اندازي شد .
همچنين در ادامه اجـــراي طرح توسعه شبكه تلفن ثابت كشور ، 3 مركز تلفن سوئيچ در شهرستان هاي بويين و مياندشت از توابع داران ، قميشلو از توابع دهاقان و ونك از توابع سميرم در استان اصفهان نصب و
 با مجموع منصوبه 4 هزار و340  شماره نصب و راه اندازي شد .
 در راستاي توسعه شبكه مخابرات روستايي، ارتباط روستاي ملك آباد از سايت خرگوشي در شهرستان تربت جام و روستاي سنگ سفيد از سايت خيرآباد در شهرستان چناران واقع در استان خراسان رضوي ، از طريق WLL-GSM راه اندازي شد .
در ادامه اجراي طرح توسعه شبكه مخابرات روستايي كشور ؛ 3 پروژه GSM روستايي از طريق WLL-GSM در روستاي شهرك صنعتي سجزي ، حزمنان و شهرك صنعتي تيران  واقع در استان اصفهان ، تأسيس و راه اندازي شد .
117/13