شرکت مخابرات 27 درصد افزايش سرمايه مي دهد

شرکت مخابرات ايران-مدير عامل شرکت مخابرات ايران از تائيد افزايش سرمايه اين شرکت تا پايان هفته جاري در سازمان حسابرسي خبر داد.

 مهندس صابر فيضي با بيان اين مطلب و اينکه افزايش سرمايه شرکت مخابرات ايران در هفته جاري به تائيد سازمان حسابرسي مي رسد ، گفت : عددي که پيش از اين به عنوان سرمايه مخابرات به تائيد و ثبت سازمان حسابرسي رسيده برابر با 36 هزار و 900 ميليارد ريال بود که بعد از رسيدن و افزايش سرمايه به 45 هزار ميليارد ريال بر اساس خواسته سازمان بورس آن را بايد به تائيد سازمان حسابرسي مي رسانديم که اين کار انجام شد.