مجموعه‌ي قوانين مرتبط با اپراتورهاي تلفن همراه كشور تصويب شد

ايسنا-مجموعه‌ي قوانين مرتبط با اپراتورهاي تلفن همراه كشور يا آيين‌نامه‌ي استفاده‌ي مشترك اپراتورهاي تلفن همراه از فضاهاي مشترك در هيات مديره‌ي شركت ارتباط مشترك شهر به تصويب رسيد.

محمدعلي عابدي در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: كليت اين آيين‌نامه مورد توافق قرار گرفته و در اين زمينه مشكلي وجود ندارد.
وي گفت: در حال حاضر كارشناسان و در واقع مشاور مربوطه در حال تدوين تعرفه‌ در اين زمينه است كه بعد از تنظيم، اين تعرفه‌ها به رگولاتوري يا همان سازمان تنظيم مقررات ارسال مي‌شود.
مدير عامل شركت ارتباط مشترك شهر – شركتي كه براي هماهنگي استفاده‌ي‌ مشاع اپراتورهاي تلفن همراه از فضا جهت نصب آنتن راه‌اندازي شد – با بيان اين كه اين آيين‌نامه بعد از بررسي و تصويب تعرفه‌ها در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اجرايي مي‌شود، اظهار كرد: تا چند روز ديگر مهلت تعيين شده براي تدوين و پيشنهاد تعرفه به اتمام مي‌رسد و پس از آن بايد به سازمان ارسال شود.
شرکت ارتباط مشترک شهر که متشکل از نمايندگان اپراتورهاي همراه اول، ايرانسل، تاليا و همينطور نماينده شهرداري تهران است براي حل مشکلات اپراتورها در شهر تهران تشکيل شده است.