توسعه 4 مركز مخابراتي تهران

موبنا-عمليات كابل برگردان با هدف توسعه در مراكز مخابرات شهيد سعادتمند، پيام نور، امامت و جماران از تاريخ امروز آغاز مي‌شود.

به گزارش خبرنگار موبنا  به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، با اجراي عمليات مذكور ارتباط تلفني مشتركين در مركز مخابرات شهيد سعادتمند با پيش شماره‌هاي 4420 الي 4427 در محدوده خيابان ستارخان، مهرگان، شهيد صحرايي و شهيد فياض با اختلال همراه است.
 همچنين مركز مخابرات پيام نور با پيش شماره‌هاي 4440 الي 4449، 4460 و 4461 در محدوده بلوار 35 متري گلستان، همت، ايران زمين جنوبي، بلوار سردار جنگل با مشکل  مواجه است.
 در مركز مخابرات امامت با پيش شماره‌هاي 7740 الي 7742، 7746 الي 7748، 7716، 77980 الي 77985 در محدودخ خيابان آقاجاني، 38/7، 38/8، سي متري نيروي هوايي و مسيل منوچهري با اختلال   مواجه است.
 در مركز مخابرات جماران با پيش شماره‌هاي 2613، 2680 الي 2283، 2228 و 2229 در محدوده پورابتهاج، جلال خيري، كوچجه شيراز، بعثت، نوزدهم و صبوري حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
117/13