توزيع صفر تا صد قبوض تلفن همراه به پست واگذار نشد

موبنا – برغم وعده هاي شرکت ارتباطات سيار مديرعامل شرکت پست گفت: همچنان توزيع صفر تا صد قبوض تلفن همراه به شرکت پست واگذار نشده است.

  “محمد حسن محبيان عراقي”در گفت وگو با خبرنگار موبنا  در پاسخ به اين پرسش که  با توجه به وعده هاي پيشين که  قرار بود   توزيع  قبوض تلفن همراه  در در اولين دوره توزيع در سال جاري در اختيارشرکت  پست قرار گيرد، گفت:شرکت ارتباطات سيار  موافقت خود را براي انعقاد اين قرار داد اعلام نکرده و تا کنون  قرار داد مذکور توسط  شرکت ارتباطات سيار  امضاء نشده است.
 مدير عامل شرکت پست با اشاره به اين مطلب که  در شرايط فعلي کار  اين پروژه در شرکت پست پايان يافته و آغاز توزيع قبوض تلفن همراه  در اختيار اين شرکت قرار ندارد، ادامه داد: چنانچه قرار داد مربوطه توسط شر کت ارتباطات سيار امضاء شود  شرکت پست باآمادگي کامل  کار  توزيع قبوض تلفن همراه  را آغاز مي کند.
 به گفته مدير عامل شرکت پست  سيستم توزيع  قبوض  در شرکت پست آماده  و پيش نويس قرار داد به شرکت ارتباطات سيار تحويل داده شده  ولي اين قرار داد هنوز  توسط اين شرکت  نهايي نشده است.
پيش از اين که قرار بود توزيع صفر تا صد قبوض همراه و ثابت در تهران از ارديبهشت سال جاري  به عهده شرکت پست قرار  گيرد.
  واگذارى صفر تا صد قبوض تلفن همراه و انتخاب سرويس سفارشى پست،از جمله راهكارهاى حل مشكل فعلي توزيع قبوض و جلوگيري از سردرگمي مشترکان است، ولي اين قرارداد پس از چندين ماه هنوز ميان شرکت پست و شرکت ارتباطات سيار نهايي نشده است.
117/13