در پايان 2008:

تعداد کاربران3G تايوان از 10ميليون نفر فراتر خواهد رفت

موبنا-مقامات تايواني انتظار دارند در پايان سال 2008 ميلادي تعداد کاربران سرويس هاي نسل سوم اين منطقه از 10ميليون مشترک فراتر برود.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،سرويس اخبار اقتصادي چين درگزارشي تعداد کاربران حال حاضر اين فناوري را در تايوان هفت ميليون و 960هزار نفر اعلام کرد.
در ادامه اين گزارش آمده است: “فارستون”يکي از اپراتورهاي اين کشور در حال حاضر 2ميليون و 200هزار کابر 3Gدارد و از هدف خود که در نظر داشت تا پايان سال به دو ميليون کاربر در اين بخش نايل شود، پيشي گرفت.
چانگ وا ديگر اپراتور اين کشور نيز انتظار داشت تا پايان سال تعداد کاربران فناوري نسل سوم را به 2ميليون و 800 هزار برساند ولي تاکنون توانسته حدود سه ميليون کاربر جذب کند که 200هزاربيشتر از پيش بيني ها بوده است.
اپراتور”تايوان موبايل”  نيزدر حال حاضر يک ميليون و800هزار کاربر 3G دارد.
فارستون همچنين اعلام کرده است که در نظر دارد تعداد شماره هاي فناوري نسل سوم و سه و نيم خود را دو برابر کند.
دراين گزارش همچنين آمده است که شرکت هواوي چين حدود 90درصد از کارت هاي PC مورد نياز کاربران اين منطقه را تامين مي کند.
تعداد کاربران تلفن همراه  درتايوان با پنج اپراتور فعال بيش از 22ميليون نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه اين منطقه 100.2درصد اعلام شده است.
134/ 14