قيمت سيم کارت در پنج منطقه تهران

موبنا- سيم کارت هاي موجود در بازار تهران امروز نيز بدون نوسان قيمت در اختيار مشترکان قرار گرفت.

 قيمت سيم کارت هاي صفر و کارکرده همراه اول در پنج منطقه تهران به شرح زير است.
سيم کارت کارکرده کد “1” تا سقف پنج ميليون و 850 هزار ريال،   و سيم کارت صفر کدهاي “2” و”3″ به بهاي پنج ميليون و 750 هزار ريال و پنج ميليون و 150 هزار ريال به فروش مي رود.
در همين حال سيم کارت کارکرده کدهاي “2” و “3” به ترتيب به بهاي چهار ميليون و 400هزار ريال و سه ميليون و 400 هزار ريال فروخته مي شود.
همچنين سيم کارت هاي صفر کدهاي “4”،”5″،”6″،”7″ و” 8″ به ترتيب با قيمت سه ميليون و 650 هزار ريال، سه ميليون و 550 هزار ريال،سه ميليون و 350 هزار ريال، سه ميليون و 300 هزار ريال و سه ميليون ريال معامله مي شوند.
سيم کارت کارکرده کدهاي فوق نيز با بهاي دو ميليون و 700 هزار ريال، دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 500 هزار ريال، دو ميليون و 500 هزار ريال و دو ميليون و 350هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيم کارت اعتباري همراه اول نيز تا سقف 350 هزار ريال به فروش مي رسد.
در همين حال سيم کارت هاي دائمي و اعتباري ايرانسل به بهاي يک ميليون و 500 هزار ريال و 100 هزار ريال به فروش مي رسد.
سيم کارت صفر تاليا نيز در بازار تهران تا سقف 550 هزار ريال فروخته مي شود.
129/13