در کميسيون تنظيم مقررات مطرح شد؛

صدور پروانه تکميلي اپراتور تلفن همراه اسپادان

موبنا- معاون تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات، از بررسي پروانه تکميلي فعاليت اپراتور تلفن همراه اسپادان در کميسيون تنظيم مقررات خبر داد.

لطف الله سبوحي در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت:کميسيون تنظيم مقررات در جلسه چهل و چهارم خود، بررسي صدور پروانه تکميلي اپراتور خصوصي تلفن همراه اصفهان را در دستور کار قرار داد.
وي گفت: با صدور اين پروانه، فعاليت اين اپراتور مشابه ديگر اپراتورهاي تلفن همراه کشور ضابطه مند بوده و طبق قوانين خاص انجام مي شود.
مهندس سبوحي با بيان اينکه در پروانه تکميلي اين اپراتور، بحث افزايش ظرفيت تا سقف 500 هزار شماره نيز ديده شده است، يادآور شد: مجوز اوليه فعاليت اپراتور اسپادان، سرويس دهي به 35 هزار مشترک بوده که با صدور اين پروانه تا 500 هزار شماره افزايش مي يابد و چنانچه اين اپراتور درخواست افزايش ظرفيت بيشتر داشته باشد بايد مجددا درخواست خود را به رگولاتوري ارائه دهد.
به گفته معاون سازمان تنظيم مقررات،تغيير تعرفه خدمات در پروانه تکميلي اپراتور اسپادان ديده نشده و تنها ضوابط و مقررات فعاليت اين اپراتور و ارائه خدمات به مشتريان آن مشخص شده است.
وي گفت:اصول کلي ضوابط  پروانه اپراتور اسپادان در کميسيون تنظيم مقررات مطرح شده است و چنانچه به تصويب کميسيون برسد، براي اجرا به اپراتور ابلاغ مي شود.
تعرفه سيم کارت هاي اسپادان با پيش شماره 0931 مشابه همراه اول اعتباري، 67تومان شهري،114 تومان راه دور و 16 تومان براي ارسال هر SMS است.
فعاليت اپراتور اسپادان محدود به استان اصفهان بوده و اين اپراتور حدود 35 هزار مشترک دارد.
49 درصد سهام اپراتور تلفن همراه اسپادان متعلق به شرکت مالزيايي “TMI” بوده و 49 درصد آن نيز به شرکت مخابرات ايران و 2 درصد نيز به صنايع مخابراتي راه دور ((ITI تعلق دارد.
اپراتور “TMI” مالزي تمايل خود را براي حضور در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه کشور نيز اعلام کرده است.
128/13