جوان کنيايي يک سيستم امنيتي موبايلي براي خودرو ابداع کرد

موبنا-يک جوان 18ساله کنيايي سيستم امنيتي ضد سرقت و رديابي سارق خودرو با استفاده از تلفن همراه را ابداع کرد.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از سايت اينترنتي “گيک دات کام” ، معمولا وقتي از اتخاد موارد ايمني و امنيتي به منظورجلوگيري از سرقت خودرو و يا رهگيري آن پس از به سرقت رفتن صحبت مي شود، مواردي همچون قفل مرکزي ، قفل الکتريکي ، و از سيسستم “جي پي اس” ، استفاده  مي شود اما اين جوان کنيايي روشي نو دراين زمينه ابداع و ارايه کرده است.
“موريس مبتسا” Morris Mbetsa ، 18ساله ، بدون گذراندن دوره آموزشي و سابقه فني ، با استفاده از گوشي تلفن همراه سيستمي ايمني را ابداع کرده که با بکار گيري آن هيچ سارقي نمي تواند خودرو را به سرقت ببرد و يا درصورت سرقت نمي تواند از آن استفاده کند.
اين سيستم که ” بلاک اند تراک” Block and Track (ممانعت و رديابي) نام گذاري شده است ، شامل يک سري کنترل هاي امنيتي است که مالک خودرو بطور اختياري آنها را نصب  مي کند.
بعنوان مثال ، هرگاه سوييچ خودرو چرخانده شود،  خودرو بطور خودکار با گوشي تلفن همراه مالک ارتباط برقرارمي کند و دراين حال ، مالک خودرو بايد يک “پين کد” ( يا کد شناسايي) را وارد کند تا خودرو روشن شود و چنانچه مالک داخل خودرو نباشد به اين معني است که سارق درحال سرقت خودرواست و مالک بايد بايد  خودرو را کنترل کند.
حال ، چنانچه مالک خودرو به هرعلت نتواند ازسرقت خودرو جلوگيري کند، با استفاده از سيستم ياد شده مي تواند آن را رهگيري و رديابي و سرانجام سارق را شناسايي و معرفي کند.
دراين حال ، مالک خودرو با سيستم ارتباطي تلفن همراه تعبيه شده در داخل خودرو تماس برقرار مي کند و از اين طريق مي تواند  به مکالمه سارق يا سارقان گوش کرده و از قصد  سارق باخبر شده و يا حتي مسيرآنها را شناسايي کند.
اين جوان کنيايي درحال حاضر درپي پشتيباني مالي براي توليد  انبوه سيستم امنيتي ياد شده است.
131/ 14