سرمايه:

گوشي ها و سيم کارت هاي ميليوني در بازار تلفن همراه تهران

روزنامه سرمايه در شماره امروز خود خبري با عنوان " گوشي ها و سيم کارت هاي ميليوني در بازار تلفن همراه تهران " را به نقل از واحد مرکزي خبر منتشر کرده که دراين مطلب به بحث فروش گوشي هاي ميليوني تلفن همراه در بازار تهران اشاره شده است .