در صورت حمايت كامل مسوولان:

دانش ساخت گوشي تلفن همراه به زودي وارد كشور مي شود

ايلنا- مهرزاد شريعتي، عضو سابق هيات مديره كارخانجات مخابراتي ايران (ITMC ) و مسوول اجرايي توليد گوشي تلفن همراه در ايران در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: شركتهاي داخلي توليد كننده گوشي تلفن همراه بايد در جهت وارد كردن دانش ساخت گوشي به كشور، كپي گوشيهاي خارجي را توليد كنيد،

درست مانند مردم كشور چين كه از اين راه و از توليد گوشيهاي كپي حالا دانش ساخت گوشي را كسب كرده اند و هم اكنون به يك كشور قوي در زمينه توليد كننده گوشي تبديل شده اند همچنين كه 92 در صد از گوشيهاي جهان ساخت اين كشور است.
شريعتي اظهار داشت: در كشور چين بحث مديريت دانش بسيار مطرح است كه متاسفانه اين مديريت در ايران وجود ندارد و دانش در كشور ما به صورت پراكنده در آمده و مديريت صحيح نمي شود ، در حاليكه مي توان با الگو برداري از همين كشور توليد را در كشور تقويت كرد.
شريعتي به مشكلات موجود بر سر راه توليد گوشي تلفن همراه در كشور اشاره كرد و گفت: متاسفانه در ايران بحث توليد با بحث بازرگاني جابه جا شده براي مثال درزمينه توليد بايد براي گام اول يك سري آمادگيها و برنامه ريزيها ايجاد شود كه براي توسعه و تقويت توليد بسيار ضروري و لازم است، و اين نيست كه تنها با قرارداد بستن با يك شخص يا يك شركت محصول مورد نظر شما وارد كشور و بازار شود؛ بخصوص اگر خواهان توليد
وسيله اي باشي كه از قبل توليد آن در كشور وجود نداشته است، پس لزوم برنامه ريزي و كمك مسوولين بيشتر مشهود مي شود.
وي افزود: در اين جور مواقع برخي فشارها بر روي توليد كنندگان باعث كندي كارها مي شود به الاخص فشارهاي سياسي باعث صدمه زدن به خط توليد مي شود، كه اين امر در برخي مواقع بر روي ما وجود داشت و مانعي بر سر راه توليد سريع گوشي تلفن همراه داخلي شد.
مسوول سابق اجرايي توليد گوشي تلفن همراه در ايران به حمايتهايي كه از توليد داخلي توسط دولت شده اشاره كرد و اظهار داشت: مسوولين جهت اينكه از توليد كنندگان داخلي گوشي حمايت كنند تعرفه اين كالا را را از 4 به 60 درصد افزايش دادند كه اين بسيار نكته خوبي به حساب مي آمد همچنين كه جهت جلوگيري از قاچاق هم اقدام به رجيستري كردن گوشيهاي وارداتي كردند ( ثبت سريال گوشيهاي تلفن همراه) البته تا زماني كه اين برنامه اجرا مي شد ، قاچاق هم بسيار كم انجام مي شد ولي با از بين رفتن اين كار نه تنها شاهد افزايش قاچاق گوشي تلفن همراه به كشور بوديم بلكه ضرر بسياري وارد شده است.
شريعتي افزود: اولين مشكل بر سر راه توليد كنندگان اين است كه مسوولان به صورت يكرنگ و يكپارچه از ما حمايت كامل نمي كنند ، به طور مثال ما حمايت وزارت صنايع را داريم ولي حمايت وزارت بازرگاني و كميسيون مخابرات مجلس را نداريم.
عضو سابق هيات مديره كارخانجات مخابراتي ايران (ITMC ) تاكيد كرد: دومين مشكل تول?د كنندگان مشكل مالي است، مسوولان ما آنطور كه بايد امكانات مورد نظر را در اختيار توليد كنندگان قرار نمي دهند،
وي در ادامه به دستهاي پشت برده اي بر سر راه توسعه توليد داخلي اشاره كرد و گفت: برخي از وارد كنندگان از ترس اينكه توليد گوشي داخلي باعث بيكاري آنها مي شود موانعي بر سر راه توليد ايجاد مي كنند در حاليكه توليد گوشيهاي داخلي نه تنها باعث ضرر زدن به كسي نمي شود بلكه هم به توسعه كشور كمك مي كند و هم مي تواند استغال زا باشد.