معاون وزير ارتباطات اعلام كرد : الگوي خصوصي سازي مخابرات برگرفته از 6 كشور

مخابرات ايران-نايب رييس شوراي اجراي سياست گذاري اصل 44 وزارت ارتباطات گفت كه به منظور اجراي هر چه بهتر خصوصي سازي در شركت مخابرات ايران ، چگونگي فرآيند انجام اين كار در 6 كشور منتخب دنيا مورد مطالعه قرار گرفته است .

عبدخضركامراني اظهار داشت : آمريكا ، انگليس ، مالزي تركيه و بلغارستان از جمله كشورهايي هستند كه فرآيند خصوصي سازي آنها مورد مطالعه قرار گرفته است . وي افزود : پروانه ها ، زمان ، نوع ، روند چگونگي واگذاري و مدت زمان واگذاري از جمله موضوعاتي بود كه در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته است  .