امكان انتقال اعتبار بين مشتركان ايرانسل ممكن شد

موبنا- با راه اندازي سرويس جديد "خط به خط"، براي نخستين بار در كشور امكان انتقال اعتبار بين مشتركان شبكه تلفن همراه ايرانسل فراهم شد.

به گزارش موبنا ،روابط عمومي ايرانسل اعلام کرد: از اول مرداد ماه مشتركان سيم كارت هاي اعتباري ايرانسل مي‌توانند در هر لحظه و هر كجا از اعتبار موجود در سيم كارت خود براي ساير مشتركين سيم كارت هاي اعتباري ايرانسل شارژ بفرستند و يا صورتحساب سيم كارت دائمي ايرانسل ديگران را پرداخت كنند.
بنابر‌اين گزارش آغاز راه اندازي اين سرويس جديد كه براي نخستين بار در كشور عرضه شده است همراه با يك دوره آزمايشي يك ماهه از اول مرداد تا اول شهريور سال جاري خواهد بود.
مشتركان سيم كارت هاي اعتباري ايرانسل براي انتقال اعتبار از خط خود كافي است در يك پيام كوتاه كه در آن به ترتيب شماره دريافت كننده اعتبار، مبلغ اعتبار مورد نظر (به ريال) و شماره رمز 5 تا 8 رقمي را از چپ به راست با علامت “:” بين آنها و بدون فاصله نوشته و از خط ايرانسل خود به شماره 1112 ارسال كنند.
به عنوان نمونه براي انتقال مبلغ 10000 ريال به شماره 09351234567 با رمز 12345678 كافي است متن ذير طي يك پيام كوتاه به 1112 ارسال شود: 09351234567:10000:12345678
به اين ترتيب، درصورتيكه دريافت كننده اعتبار، مشترك سيم كارت اعتباري باشد، مبلغ ارسال شده به شارژ سيم كارت وي اضافه مي شود و درصورتيكه دريافت كننده اعـتبار، دارنده سيم كارت دائمي باشد، تا ميزان اعتبار ارسال شده از صورتحساب او تسويه مي شود. به عبارت ديگر، با يك پيام كوتاه شما مي توانيد سيم كارت اعتباري فرد ديگري را شارژ يا صورتحساب سيم كارت دائمي فرد ديگري را پرداخت كنيد.
پس از ارسال اعتبار، يك پيام كوتاه به گيرنده و يك پيام كوتاه به فرستنده ارسال مي شود كه در آن تاريخ و ساعت تراكنش، شماره گيرنده و فرستنده و مقدار اعتبار اعلام مي شود.
رمز ورود بايد در همان نخستين باري كه مشترك با استفاده از اين سرويس اقدام به ارسال اعتبار مينمايد تعيين شود. به عنوان مثال با ارسال پيام كوتاهي با محتواي 09351234567:2000:12345678 به شماره 1112 مبلغ 2000 ريال به سيم كارت شماره 09351234567 منتقل ميشود و رمز سرويس خط به خط مشترك ارسال كننده هم عدد 12345678 ذخيره ميشود.
در صورت نياز مشتركين مي توانند رمز سرويس خط به خط خود را با ارسال پيام كوتاهي مبتني بر فرمت تكرار رمز جديد:رمز جديد:رمز قديميPIN : به شماره 1112 تغيير دهند. به عنوان مثال با ارسال متن PIN:12345678:55555:55555 به شماره 1112 از اين پس شماره رمز سرويس خط به خط فرستنده از 12345678 به 55555 تغيير داده شده است و براي ادامه استفاده از سرويس خط به خط مي بايد از رمز جديد استفاده شود.
براساس اين گزارش شماره رمز 5 تا 8 رقمي انتخابي در حكم تضمين امنيت هر تراكنش است. همچنين در صورتيكه 3 مرتبه دستور خط به خط با رمز اشتباه ارسال شود، اين سرويس براي مشترك مسدود شده و براي فعال سازي مجدد آن ميبايست مشترك با مركز خدمات مشتركين ايرانسل تماس بگيرد.
كمترين حد مجاز براي انتقال اعتبار در هر تراكنش با استفاده از سرويس خط به خط ايرانسل 1000 ريال و بيشترين حد مجاز آن 10 هزار ريال است.
سقف انتقال روزانه اعتبار با استفاده از اين سرويس 50 هزار ريال و در هر ماه 100 هزار ريال براي هر يك از مشتركين ايرانسل تعيين شده است.
در حال حاضر به ازاي هر بار استفاده از سرويس خط به خط ايرانسل مبلغ 500 ريال كارمزد از اعتبار موجود در حساب فرستنده اعتبار كسر مي‌شود.
مشتركان براي اطلاعات بيشتر در خصوص سرويس خط به خط ايرانسل و نحوه تعيين و تغيير رمز عبور به www.Irancell.ir مراجعه كنند.
128/13