دستکاري ارزش سهام از طريق پيامک در پاکستان

موبنا-آزانس تحقيق و بازرسي فدرال پاکستان اعلام کرد که دستکاري قيمت و ارزش سهام از طريق سرويس هاي پيامک تلفن همراه به يکي ازجرايم تازه در اين کشور آسيايي تبديل شده است.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت “ديلي تايمز”،جمهوري فدرال پاکستان دربيانيه اي که در اين زمينه منتشر کرد آورده است: FIA پاکستان در مورد اشاعه خبر هاي کذب در مورد بازار سهام اين کشور بررسي ها ي لازم را انجام خواهد داد.
دولت همچنين به آژانس دستور داده است که اقدامات امنيتي لازم را براي مواجهه با موارد مشابه اعمال کند.
اين تصميم دولت بعد از آن اتخاذ شد که ارزش سهام بازار هفته گذشته به شدت کاهش يافت که در نتيجه آن سهامداران کوچک بيش از همه تحت تاثير اثرات سوء آن قرار گرفتند.
تعداد کاربران پاکستان تا آوريل 2008 ميلادي بيش از 85 ميليون نفرو ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 52.87 درصد اعلام شده است.
پيش بيني مي شود که تعداد کاربران اين کشوربا 10اپراتور فعال تا سال 2010 به 100ميليون مشترک برسد.
134/ 14