اعتراض سهامداران به عدم افزایش تعرفه های مخابراتی

موبنا- گروهی از سهامداران شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان شرکت مخابرات ایران به عدم افزایش تعرفه های مخابراتی اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار موبنا، با افزایش هزینه های شرکت مخابرات و افزایش صد ها درصدی تعرفه در بخش های مختلف، طی 12 سال گذشته تعرفه های تلفن ثابت افزایش پیدا نکرده و همین موضوع موجب اعتراض گروهی از سهامداران این شرکت شد.
براساس این گزارش سهامداران این شرکت با اشاره به اینکه ایران در این زمینه دارای پایین ترین تعرفه ها در سطح منطقه و دنیا است نسبت به عدم افزایش تعرفه های مخابرات اعتراض کردند و خواهان اصلاح تعرفه های این طرح از سوی وزارت ارتباطات شدند.
در ادامه خیابانی رئیس مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات در پاسخ به این اعتراض سهامداران گفت: از همه ظرفیتهای قانونی وزارت ارتباطات و همچنین از شورای رقابت برای افزایش تعرفه های مخابراتی استفاده می کنیم و امیدواریم این تعرفه های مخابراتی افزایش پیدا کند.
129/