کاهش قيمت سيم کارت در برخي از مناطق تهران

موبنا- در جنوب و مرکز تهران قيمت سيم کارت هاي صفر و کارکرده همراه اول تا سقف 100 هزار ريال نسبت به روز گذشته کاهش يافت.

به گزارش خبرنگار موبنا،فروشندگان دو منطقه جنوب و مرکز تهران براي فروش بهتر سيم کارت هاي همراه اول خود قيمت سيم کارت هاي خود را تعديل کردند.
فروشندگان اين مناطق معتقدند: مدتي است که خريدوفروش سيم کارت هاي همراه اول کاهش يافته است  و به همين دليل بازار اين کالاي ارتباطي با رکود مواجه شده بود.
قيمت سيم کارت صفر و کارکرده همراه اول در دو منطقه جنوب و مرکز تهران به شرح زير است:
سيم کارت کارکرده کديک تا سقف پنج ميليون و 800 هزار ريال،   و سيم کارت صفر کدهاي دو و سه به بهاي پنج ميليون و 700 هزار ريال و پنج ميليون و 100 هزار ريال به فروش مي رود.
در همين حال سيم کارت کارکرده کدهاي دو و سه به ترتيب به بهاي چهار ميليون و 400هزار ريال و سه ميليون و 400 هزار ريال فروخته مي شود.
همچنين سيم کارت هاي صفر کدهاي چهار، پنج،شش، هفت و هشت به ترتيب با قيمت سه ميليون و 600 هزار ريال، سه ميليون و 500 هزار ريال،سه ميليون و 300 هزار ريال، سه ميليون و 250 هزار ريال و سه ميليون ريال معامله مي شوند.
سيم کارت کارکرده کدهاي فوق نيز با بهاي دو ميليون و 700 هزار ريال، دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 500 هزار ريال، دو ميليون و 500 هزار ريال و دو ميليون و 350هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
در همين حال در سه منطقه شمال، غرب و شرق تهران سيم کارت هاي همراه اول بدون نوسان قيمت در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيم کارت اعتباري همراه اول نيز تا سقف 300 هزار ريال به فروش مي رسد.
اپراتور اول هم اکنون بالغ بر 26  ميليون مشترک دارد که از اين تعداد 10 ميليون متعلق به سيم کارت هاي اعتباري اين اپراتور است.
129/13