معاون سازمان تنظيم مقررات تشريح كرد:

شرايط دريافت پروانه‌ي دفاتر خدمات فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات

ايسنا-معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: متقاضيان مي‌توانند بر اساس اعلام فراخوان اعطاي پروانه دفاتر خدمات فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات (پيشخوان دولت) تقاضاي خود را اعلام كنند.

لطف‌الله سبوحي در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: به منظور توسعه و گسترش دفاتر در سطح كشور اعطاي پروانه به متقاضيان صورت مي‌گيرد و كساني كه علاقه‌مندند بايد براي دريافت فرم‌هاي مربوطه به مراكز پستي سراسر كشور مراجعه كنند.
وي با بيان اين كه در هر استان كارگروه استاني به اين منظور وجود دارد گفت: متقاضيان بعد از تكميل فرم‌هاي مربوطه مدارك خود را بايد به دبيرخانه‌ي‌ كارگروه استاني و در مراكز شهرستان به كميته‌ي فرعي كارگروه تحويل و رسيد مربوطه را دريافت كنند.
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي افزود: متقاضيان پس از اعلام كارگروه بر اساس مبالغ مندرج و ارايه يك فقره ضمانت‌نامه بانكي معتبر و غير مشروط و قابل تمديد بابت ضمانت‌نامه انجام تعهدات در وجه سازمان پرداخت كنند.
او گفت: مبالغ ضمانت‌نامه‌ي بانكي در تهران بزرگ 200 ميليون ريال، در ساير مراكز استان‌ها 140 ميليون ريال و مراكز شهرستان 100 ميليون ريال است.