پيگيري وعده ها

روز 29 تيرماه 1386 خبر اول : وفا غفاريان رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران مي گويد:برخي از مشكلات و اشتباهات در قبوض مشتركان ، ناشي از نبود سيستم يكپارچه صورت‌حساب‌گيري براي حدود 17 ميليون مشترك اپراتور اول تلفن همراه است .

خبر دوم : مدير عامل شركت ارتباطات سيار مي گويد: قبلا وعده داده شده بود كه سرويس‌هاي GPRS مانند دسترسي به اينترنت و MMS در شهريورماه عملياتي مي‌شود، اما به دليل تجديد مناقصه‌ انتخاب پيمانكار پروژه، اين امر به تاخير مي‌افتد و بر اساس برنامه‌ريزي جديد اين سرويس‌ها در آبان‌ماه در اختيار مشتركان اين اپراتور قرار مي‌گيرند.
• يک سال بعد
سيستم بيلينگ يکپارچه شرکت ارتباطات سيار کماکان در راه است و ظاهرا  تا رسيدن به برج همراه فاصله دارد. چون شرکت صاايران که گويا با مخابرات ايران عهد  بسته تا تمام پروژه هاي سخت اين شرکت را که بخش خصوصي عاجز از اجراي آنهاست ، در دست بگيرد، هنوز موفق نشده پروژه بيلينگ را به اتمام برساند .
البته جاي نگراني نيست ، چون شرکت ارتباطات سيار با سيستم بيلينگ ناکارآمد خود که احتمالا پاسخگوي حدود نيمي از مشترکان اين اپراتور است، قبض صادر مي کند و تلفن مشترکان بدهکار را هم قطع مي کند.
وفا غفاريان در همين مصاحبه خبري گفته بود: ميزان لاوصولي هاي اپراتور اول از 170 ميليارد به 100 ميليارد تومان رسيده است که مي توان گفت: تاخير مجري همواره برنده تمام مناقصه ها خسارت چنداني وارد نکرده است.
مناقصه‌ي تجهيزات شبكه‌   GPRS  هم که در سال 85 برگزار شده بود ،  به دليل ناقص بودن مدارك برخي از شركت‌ها به سرانجام نرسيد تا از اين رهگذر صاايران يک پروژه ديگر را هم بگيرد و تحويل ندهد!
قابل توجه اين که سرويس GPRS  و MMS  همراه اول به خاطر بدقولي فروشندگان خارجي تجهيزات و مشکلات ديگري که اهميت چنداني از نظر آنها  ندارند، تا امروز که يک سال از اين اظهارات مي گذرد در راه هستند و احتمالا در همان ترافيکي هستند که سيستم بيلينگ در آن گير افتاده است .
نتيجه منطقي: فاصله ميان شرکت صاايران و برج همراه ، اگرچه از روي نقشه کمتر از دو انگشت است، اما در عمل به اندازه يک سال نوري طول مي کشد تا پروژه هاي اپراتور دولتي که صاايران مجري آن است به برج همراه برسند.
15/13