شمارکاربران GSM و CDMA چاينا يونيکام از 170ميليون نفر گذشت

موبنا-شرکت چاينا يونيکام اعلام کرد که تعداد کاربران GSM و CDMA اين اپراتور چيني تا پايان ژوئن 2008 ميلادي به 77/170ميليون نفر رسيده است.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “کوامنت”، تعداد کاربران GSM چاينا يونيکام
به 60/127 ميليون نفر رسيد که اين رقم تا پايان  ماه مي 53/126 ميليون نفر بوده است.
چاينا يونيکام اعلام کرد که در 6 ماه اول سال، تعداد کاربران GSM 23/3 ميليون نفر و تعداد کاربران اعتباري اين شرکت 805/3 ميليون نفر افزايش يافته است.
تعداد کاربران سرويس CDMA اين شرکت تا پايان ژوئن امسال به 17/43 ميليون نفر رسيده است که نسبت به پايان ماه مي با 15/43 ميليون کاربراز افزايش نسبي برخوردار بوده است.
تعداد کاربران  CDMA چاينا موبايل در 6 ماهه اول سال 32/1 ميليون نفر افزايش يافته است.
چاينا يونيکام دومين اپراتور بزرگ چين پس از چاينا موبايل است.
تعداد کاربران تلفن همراه چين تا پايان ماه اگوست 2007ميلادي حدود 515ميليون نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 39.1درصد اعلام شده است.
چين حدود 9ميليون و572هزارو900کيلومتر مربع مساحت و بيش از يک ميليارد و300 ميليون نفرنفر جمعيت دارد.
112 / 14