گلف ديلي نيوز:

امواج راديويي برج هاي مخابراتي بحرين 10هزار بار کمتر از استاندارد است

موبنا-گروه مشاور مشترکان مخابرات با اطمينان دادن در مورد ايمني امواج راديويي بحرين اعلام کرد که امواج راديويي پايگاه هاي مخابراتي اين کشور10 هزار بار کمتر از استاندارد بين المللي بوده و اين مساله توسط سازمان بهداشت جهاني مورد تاييد قرار گرفته است.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “گلف ديلي نيوز”،اين مطلب در نشست گروه مشاور مشترکان مخابرات بحرين بابررسي موضوع ميزان امنيت امواج راديويي برج هاي مخابراتي تلفن همراه اعلام شد.
در اين جلسه بر امنيت اين امواج راديويي و عدم اثرات سوء آن روي کاربران و عموم مردم تاکيد شد.
 کيفيت سرويس هاي تلفن همراه که توسط اپراتورهاي مختلف ارايه مي شود، نيز مورد بررسي قرار گرفت و بر لزوم برقراري ارتباط نزديک بين کاربران و اپراتورها تاکيد شد.
تعداد کاربران بحرين تا فوريه 2007ميلادي 929هزار نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 131.15درصد اعلام شده است.
در اين کشور دو اپراتور ارتباطي فعال وجود دارد که “بتلکو” با 643هزار مشترک در جايگاه اول قراردارد و
اپراتور”زاين” با 319هزار نفر جايگاه دوم را در اين کشور به خود اختصاص داده است.
112/ 14