روسيه درمورد تاثيرصاعقه بر تلفن همراه هشدار داد

موبنا-مراکز رسمي روسيه با انتشار بيانيه اي ،نسبت به افزايش مرگ و ميرکاربران تلفن همراه ، در هنگام صاعقه و رعد و برق هشدار دادند.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،در اين بيانيه  آمده است: در پي مرگ مشکوک يک شهروند در حلي که تلفن همراه وي  در دستش ذوب شده بود کارشناسان به اين نتيجه رسيدند که اين فرد بر اثرعبور ناگهاني جريان برق از طريق تلفن همراه در هنگام صاعقه فوت کرده است.
در ادامه اين گزارش آمده است: طي چند هفته گذشته روزنامه ها ي اين کشور نيز چندين مورد مرگ و مير براثر استفاده تلفن همراه در هنگام رعد و برق را منتشر کرده اند.
با وجود اين هنوز شواهد علمي تاييد شده اي که نشان دهد امواج راديويي بسيار ضعيف تلفن همراه ،مي تواند در هنگام صاعقه کشنده باشد؛ منتشر نشده است.
تعداد کاربران جمهوري فدرال روسيه تا ماه آگوست 2007ميلادي 163ميليون و 730هزار نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين دوره زماني 111درصد بوده است.
در اين کشور 11اپراتور فعاليت مي کنند.
134/ 14