وزارت ارتباطات به دنبال اتصال دستگاه هاي دولتي به شبکه ملي اطلاعات است

موبنا- به گفته معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات طبق قانون برنامه پنجم توسعه با برگزاری جلسات توجیهی با دستگاه های اجرایی در صدد اتصال دستگاه های باقیمانده به شبکه ملی اطلاعات است.

به گزارش خبرنگار موبنا، مهندس انصاری افزود: تاکنون 17 جلسه با حدود 67 دستگاه اجرایی در زمینه اتصال به شبکه ملی اطلاعات برگزار شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه وزارت ارتباطات مکلف است با استفاده از توان بخش دولتی و غیر دولتی امکان اتصال 100 درصد دستگاه های کشور را به شبکه ملی اطلاعات فراهم کند و دستگاه های اجرایی هم طبق برنامه پنجم توسعه، موظف به اتصال، اشتراک گذاری اطلاعات، تبادل و تعامل در حوزه دولت الکترونیکی هستند، سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیر این موضوع است.

انصاری با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات در این زمینه به تکلیف خود عمل کرده است، خاطر نشان کرد: تاکنون بیشتر دستگاه‌هایی که امکان ارایه خدمات و تعامل الکترونیکی را دارند متصل شدند و خدمات الکترونیکی خود را از طریق شبکه، بین خود و ادارات وابسته انجام می دهند و وزارت از این حیث به تکلیف خود عمل کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به سند اجرایی دولت الکترونیکی و ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات بین دستگاه ها، مرحله مقدماتی و اشتراک گذاری اطلاعات در تهران شروع شده و در بعضی استان‌ها نظیر قم هم در حال پیگیری است.

انصاری با اشاره به دستگاه هایی که نیازی برای اتصال به شبکه احساس نمی کنند، گفت: با این وجود هرگونه تقاضایی از طریق اپراتورها منعکس شود، آمادگی اتصال به شبکه ملی اطلاعات وجود دارد.

وی با بیان اینکه در گذشته پیگیر اتصال دستگاه ها به شبکه بودیم، افزود: تقریباً همه دستگاه هایی که به شبکه نیاز دارند، در عرضه خدمات الکترونیکی و ارتباط بین خود و مجموعه های دیگر و ادارات وابسته به شبکه متصل شده اند اما در حال حاضر کیفی کردن خدمات و اجرای مستندات دولت الکترونیکی مد نظر سازمان است.

انصاری با بیان اینکه ارتباط دستگاه ها از طریق نقطه به نقطه، تعامل پذیر، توسعه پذیر و مدیریت پذیر نیست، گفت: باید ارتباط از طریق سوئیچ های تعاملی که وزارت ارتباطات ایجاد کرده است و مطابق دستور عمل ها و اسناد دولت الکترونیکی که سال گذشته در شورای عالی فناوری اطلاعات به تصویب رسید، برقرار شود.

وی با بیان مزایای این روش افزود: با این روش، ارتباطات مطابق نظام مشخص صورت گرفته و در نتیجه هر چقدر اتصال افزایش یابد، امکان توسعه و مدیریت ارتباطات بعدی وجود دارد.

129/